Cornelio Porras Cuellar

Presidente

Asociación Interamericana de Contabilidad – AIC

Nicaragua

In – Ki Joo

Presidente

International Federation of Accountants – IFAC

 República de Corea

Vicente Ripoll Feliu

Presidente

AICOGestión

España

Zulmir Ivanium Breda

Presidente

Conselho Federal de Contabilidade – CFC

 Brasil